Bestyrelse & Administration

A/B Holsteens bestyrelse:

Formand
Steen Klemmensen

Bestyrelsesmedlemmer
Grethe Kristiansen
Bente Barfoed Høj
Niels Martin Brøchner
Axel Frederik Møller

Suppleanter
Mathias Willadsen Brejnebøl
Thea Emborg Hansen

Gårdråds-repræsentant
Tina Rich

A/B Holsteens administration:

Administrator
Att: Ann Delff Brinchmann
IP Administration A/S
Frederiksberg Allé 15-17
1820 Frederiksberg C
Telefon: 3326 0000

Vurdering af lejligheder
Søren Ulff-Møller
Telefon: 2639 0888

Tilsyn med varmecentral
Torben Wormslev
Telefon: 3810 0101

VVS-arbejde
Anders Overgaard
Telefon: 4050 5729

El-arbejde
‘Lyskilden’ v. Flemming Jørgensen
Telefon: 3538 5263